אישור משרד הבריאות- פרופ' ברטוב מהמרכז המקיף לפוריות הגבר