בדיקות זרע מיוחדות

בדיקות זרע מיוחדות

אבחון מורפולוגי במיקרוסקופ אור בהגדלה של 6000 × (MSOME)

בדיקה זו מומלצת במקרים הבאים:
  • לזוגות שנכשלו בעבר בהפריה חוץ-גופית בשיטת המיקרומניפולציה (ICSI) על רקע בלתי מוסבר.
  • לזוגות שנכשלו בעבר בהפריה חוץ-גופית בשיטת המיקרומניפולציה (ICSI) על רקע של בעיה מורפולוגית בזרע.
  • לזוגות הסובלים מהפלות חוזרות בטרימסטר הראשון על רקע בלתי ידוע, כאשר נשלל בהם המרכיב הנשי.

מטרת האבחון לברר האם הכישלון נבע מאיכות לקויה של מבנה ראש תא הזרע שלא ניתן לראותו באמצעות המיקרוסקופיה הרגילה ואז יש להניח כי על ידי מיון פרטני של תאי זרע בעלי מבנה גרעין תקין (IMSI), שיטת המיקרומניפולציה תצליח יותר. לעומת זאת באם האבחון מגלה כי שעור תאי הזרע בעלי גרעין תקין בגברים אלו גבוה אזי יתכן והגורם לכישלון הקודם ב- ICSI נובע מאיכות הביציות ואז למיון פרטני של תאי הזרע לא יהיה יתרון יחסי ל- ICSI רגיל. האבחון עצמו מתבצע אקראית על 150 תאי זרע נעים שהיו נבחרים על ידי האמבריולוג באופן טבעי להזרקה בשיטת המיקרומניפולציה הרגילה ועליהם תשאל השאלה המורפולוגית מהו השיעור של תאי הזרע באוכלוסיה זו שהם בעלי גרעין תקין. לעיתים תוצאות האבחון יצביעו על 0 תאי זרע בעלי גרעין תקין. במקרים אלה תושקע עבודה רבה בה נסרוק כמה אלפי תאים ואז קיים סיכוי טוב למצוא בכל זאת תאים בודדים בעלי גרעין תקין.

דוגמא לדף תשובה לבדיקה זו

חיפוש תאי זרע

בדיקה זו מומלצת במקרים הבאים:
  • לגברים שנמצאו חסרי תאי זרע בבדיקה רגילה (Azoospermia).
  • לגברים שבהם תאי הזרע חסרי תנועה.
  • לגברים להם הוצאה רקמת אשך (TESE) או שנעשה להם דיקור אשכים (TFNA).

בבדיקה זו אנו מרכזים את הזרמה וסורקים את כל המשקע תחת מיקרוסקופ אור מיוחד בעל יכולת הגדלה של 6000× ועקב כך יכולת החיפוש בעזרתו גדולה יותר. בהגדלה גדולה ניתן גם לראות את התאים הבודדים שזנבם רוטט. תאים אלו הינם חיים וניתן ולהשתמש בהם בשיטת ההפריה החוץ-גופית במיקרומניפולציה.
שילוב של התצפית המדוקדקת על הזירמה תחת מיקרוסקופ בהגדלה גדולה, יחד עם שעות חיפוש רבות והכנה נכונה של המטופל לבדיקה, מאפשרות לנו למצוא תאי זרע בכ- 20% מהמקרים למרות שבבדיקות הרגילות לא נמצאו תאים כאלה.
תאים נדירים אלו יוקפאו לגיבוי וישמשו בהמשך תהליך IVF להפריית ביציות האישה. למעבדה רקורד מרשים ביותר בתחום זה, והיא מקבלת מטופלים רבים מהארץ ומהעולם לצורך בדיקה זו.

בדיקה בקטריולוגית אחרי מסג' פרוסטטי

בדיקה לנוכחות חיידקים אאירוביים ואנאירוביים ואוראפלסמה לאחר מסג' פרוסטטי. מומלץ לגברים עם חשד לדלקת בערמונית העלולה לחסום את מעבר תאי הזרע בתעלה הזיכרית.

בדיקת הלוספרם

בדיקה לשלמות אריזת החומר התורשתי DNA הארוז בגרעין תא הזרע. בבדיקה זו נעשית צביעה מיוחדת המאפשרת להבחין בין תאי הזרע בהם ה- DNA שמור לתאי הזרע בהם ישנם שברים ב- DNA. בבדיקה נבחנים כ- 500 תאי זרע ומשוקלל אחוז התאים שאינם תקינים. ערך זה נקרא DNA Fragmentation Index) %DFI). הבדיקה מומלצת במקרים של תת- פוריות על רקע בלתי מוסבר, כולל הפלות חוזרות.