בדיקות זרע רגילות

בדיקות זרע רגילות

בדיקת זרע בסיסית:

בדיקה הכוללת ספירת תאים; בדיקת התנועתיות ואיכותה; בדיקת מורפולוגיה של תאי הזרע במיקרוסקופ אור רגיל; נוכחות אגלוטינציות, בדיקת צמיגות ו- pH של הזרמה.

דוגמא לדף תשובה לבדיקה זו

בדיקת זרע רוטינית (על פי הנחיות ארגון הבריאות העולמי – WHO):

בדיקה זו כוללת את כל המרכיבים של הבדיקה הבסיסית; ריכוז תנועתיות ומורפולוגיה במיקרוסקופ אור ובנוסף בדיקה בקטריולוגית של הזרמה לנוכחות חיידקים אאירוביים; אנאירוביים ו- Ureaplasma Urealiticum. בדיקה ציטולוגית לנוכחות תאים נילווים בזרמה כמו חיידקים, תאי אפיתל, תאי דם לבנים, מאקרופאגים ותאים בלתי בוגרים. בדיקות ביוכימיות לקביעת רמת פרוקטוז ואבץ בזרמה המשקפות את תפקיד שלפוחית הזרע ובלוטת הערמונית, בהתאמה, וחסימה אפשרית של התעלה הזכרית.

דוגמא לדף תשובה לבדיקה זו

* ניתן לעשות בנפרד בדיקות ביוכימיות ובקטריולוגיות.