בדיקת הלוספרם

בדיקת הלוספרם

בדיקה לשלמות אריזת החומר התורשתי DNA הארוז בגרעין תא הזרע. בבדיקה זו נעשית צביעה מיוחדת המאפשרת להבחין בין תאי הזרע בהם ה- DNA שמור לתאי הזרע בהם ישנם שברים ב- DNA. בבדיקה נבחנים כ- 500 תאי זרע ומשוקלל אחוז התאים שאינם תקינים. ערך זה נקרא DNA Fragmentation Index) %DFI). הבדיקה מומלצת במקרים של תת- פוריות על רקע בלתי מוסבר, כולל הפלות חוזרות.