ישנם מיקרים בהם לא ניתן לזהות תאי זרע בבדיקת הזרע הרגילה. גם לאחר ריכוז מנת הזרע (ע"י סירכוז) וצפייה במיקרוסקופ בחומר שרוכז לנפח קטן.

כאשר קורה דבר כזה, מומלץ לחזור על בדיקת הזרע לאחר כחודש בכדי לראות האם הדבר חוזר על עצמו.

כאשר גם בבדיקת זרע חוזרת לא נמצאו תאי זרע, אין הדבר מחייב כי לא ניתן למצוא תאי כי לא ניתן למצוא אותם בבדיקת הזרע הרגילה.

בכדי להצליח למצוא תאי זרע בכמות קטנה במיוחד (תאי זרע בודדים), פותחה בדיקת חיפוש תאי זרע במיקרוסקופ בהגדלה גדולה.

המיקרוסקופ המיוחד יחד עם שיטת החיפוש שפותחה, מאפשרים לנו למצוא כמות קטנה של תאי זרע ולהשתמש בהם בטיפולי הפריה חוץ גופית בכדי להביא ללידת ילד.