כאשר בבדיקת המורפולוגיה בהגדלה גדולה מתגלה כי אחוז תאי הזרע שלהם מבנה תקין הוא נמוך, אנחנו ממליצים לבחור את תאי הזרע בעלי המורפולוגיה הטובה ביותר עבור הזרקה לביציות בטיפול IVF.

שיטה זו נקראת "שיטת ברטוב" או בשמה המדעי IMSI.

בשיטה זו שפיתח פרופ' ברטוב מוגדרים כ80 פרמטרים של מבנה, שרובם בראש תא הזרע, המגדירים מהו תא זרע בעל פוטנציאל גבוה להביא הריון. את מבנה תאי הזרע בוחנים תחת מיקרוסקופ בהגדלה גדולה (פי 6000) – הגדלה זו מאפשרת לנו להראות פרטי פרטים בתאי הזרע.

למעשה, ביום של טיפול הIVF הגבר מביא את דגימת הזרע למעבדתנו ואנחנו סורקים אץ הדוגמא במשך מספר שבעות ומחפשים את תאי הזרע התקינים ביותר מבחינה מורפולוגית (מבנית) שניתן למצוא בדגימה.

כאשר אנחנו מוצאי תא תקין, אנחנו תופסים אותו בעזרת מחט דקה ביותר המחוברת למיקרו-מניפולטור (מכשיר המאפשר לנו להניע את המחט בתזוזות עדינות ביותר במרחקים של מיקרוני המטר) ומניחים אותו בטיפה של תאי זרע תקינים.

כך במספר שעות, אנו סורקים את דגימת הזרע ומלקטים את תאי הזרע התקינים מתוכה.

כאשר אספנו מספיק תאי זרע עבור כל הביציות שנשאבו מהאישה ביחידת הIVF, תאי הזרע מועברים ליחידת הIVF להזרקת ביציות.