כאשר בבדיקת התרבית מתגלה זיהום חיידקי, אנחנו מציינים מה שם החיידק הפתוגני שהתגלה. בנוסף, אנחנו מבצעים מבחן רגישות למספר סוגי האנטיביוטיקה ומדווחים לאילו מהן החיידק עמיד (Resistance=R) ולאילו הוא רגיש (Sensitive=S).

באופן זה הרופא המטפל יכול לבחור, לצורך סילוק הדלקת, באנטיביוטיקה שמתאימה לטיפול בחיידק הספציפי שהתגלה.

ישנם מספר מצומצם של סוגי חיידקים שעבורם יש סוגי אנטיביוטיקה ידועים מראש ולא מבצעים עבורם מבחן רגישות לאנטיביוטיקה.