מבנה גרעין תקין ושיעור ההריונות ב-ICSI

תקינות גרעין תא הזרע ושעור ההריונות בהפריה חוץ-גופית בשיטת המיון המורפולוגי והמיקרומניפולציה (IMSI).

שאלת המחקר: לאור תוצאות קודמות בהם הוכחנו כי יש יתרון למיקרומניפולציה המתבצעת בשיטת IMSI לעומת השיטה המקובלת (ICSI), השאלה הנשאלת היא: האם היתרון הזה הושג אולי בגין שיפורים שהוכנסו לתהליך החדש ולא ממש בגין איכותו הספיציפית של גרעין תא הזרע?

תוצאות: נבחרו 76 זוגות. כולם עברו מיקרומניפולציה בשיטת ה- IMSI. ב- 38 זוגות מוינו תאי זרע בעלי גרעין תקין לשם החדרתם לביציות (תת קבוצה חיובית) וב- 38 זוגות אחרים נבחרו תאי זרע בעדיפות שניה היות ולא נמצאו אצלם תאי זרע בעלי גרעין תקין (תת קבוצה שלילית). שעור ההשרשה וההריונות שהושגו בקבוצה החיובית היה פי 4.2 ופי 2.8, בהתאמה, בהשוואה לקבוצה השלילית ושעור ההפלות היה 10% בקבוצה החיובית ו- 57% בקבוצה השלילית.

מסר: לתא זרע בעל גרעין תקין יש יתרונות משמעותיים בשיטת המיקרומניפולציה בהשרשתם של העוברים ברחם, בשעור ההריונות שמושגים ובצמצום שעור ההפלות. לכן יש להשקיע יותר זמן חיפוש בין תאי הזרע השונים של הגבר במטרה למצוא תאי זרע נעים בעלי גרעין תקין. המאמר פורסם בעיתון המדעי הנחשב ביותר בתחום הפוריות בעולם.