סיכום תוצאות אזואוספרמיה

סיכום תוצאות עבור גברים הסובלים מאזואוספרמיה שהגיעו למעבדתנו

באיסוף תוצאות עבור 113 גברים שנמצאו חסרי זרע בבדיקה רגילה (Azoospermic patients) נמצא כי התגלו בעזרת ההגדלה הגדולה תאי זרע בזירמה ב-22% מהמקרים. בגברים בהם התגלו תאי זרע בזירמה, נמצאו בממוצע 10 תאי זרע לגבר. לאחר מיון תאי הזרע שנמצאו ע"פ איכותם, הושגו 47% הריונות בהפריה חוץ- גופית. ב- 30 גברים להם נערך מיון תאי זרע שנמצאו ברקמת אשך (TESA ו- TFNA), הושגו הריונות ב-53% מהמקרים.

חיפוש תאי זרע בזרימה בגברים חסרי זרע (
Azoospermic patients) שלא על רקע חסימתי ע"י שימוש ב-MSOME
מספר פציינטים n-113תאי זרע
88 (77.8%) לא נמצאו
25 (22.1%)נמצאו 10.8±13.1 תאים בממוצע (טווח 1-65)

תוצאות הריונות לאחר מיון פרטני של תאי זרע בגברים שנמצאו חסרי תאי זרע בבדיקות רגילות
(
Azoospermic patients) כאשר אין רקע חסימתי

גיל הגברגיל האישהמספר תאי זרע שנמצאו בעדיפות ראשונהמספר תאי זרע שנמצאו בעדיפות שניההריונות קליניים
תאי זרע מהזירמה n-30 34.3±6.531.4±5.63.0±4.82.8±3.546.7%
תאי זרע מרקמת אשך n=3035.9±4.832.1±4.43.6±3.76.6±6.553.3%