תרבית היא בדיקה שבה זורעים חומר ביולוגי על צלחות גידול של חיידקים ומאבחנים את החיידקים הגדלים בצלחות ושמקורם בחומר הביולוגי שנבדק.

בתרמית זירמה החומר הביולוגי הוא זירמה.

בתרבית שלילית הכוונה שלא התגלו בבדיקה חיידקים פתוגניים הדורשים טיפול.