תרבית זירמה- אבחון נוכחות גורמים מזהמים בזרמה


תעלת המין הזיכרית אמורה להיות סטרילית ונוכחות של גורמים פתוגניים, עלולה לגרום לפגיעה בפוריות. מיקרו- אורגניזמים שונים, כגון חיידקים עלולים להפריש רעלנים היכולים לפגוע באיכות הזרע בפרמטרים השונים שלו.

אבחון בסיסי לנוכחות גורמים אלה נעשה בבדיקה הנקראת תרבית זירמה. בבדיקה זו זורעים מעט מנוזל הזירמה על מצעי גידול מתאימים ומזהים האם קיימים מיקרו אורגניזמים אלו ומה טיבם. כאשר מתקבלת תשובה חיובית לחיידקים, מבצעים מבחן רגישות לאנטיביוטיקה.

סילוקם של גורמי סיכון אלו, בחלק מהמקרים, יכול להביא לשיפור באיכות הזרע ולהישגים טובים יותר בטיפולי פוריות.
המרכז שלנו מתמחה ושם דגש על אבחון בקטריולוגי זה.